Čeští senioři nechtějí ani neumí používat digitální technologie podporující zdraví

Jen necelých 17 % seniorů využívá internet k vyhledávání údajů o zdraví a jen 1,6 % používá nějakou digitální monitorovací technologii, ukázal průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Existují tedy velké překážky pro implementaci některých digitálních řešení, které otevře nový zákon o eHEALTH.

O zákonu eHEALTH jsem již psali v minulosti, více informací naleznete zde. Výsledky různých výzkumů ukazují, že čeští senioři vykazují nižší míru fyzické aktivity a jiného chování, kterým by se snažili zlepšit svoje zdraví, než je evropský průměr. Přitom možnosti, jak motivovat lidi starší 50ti let k pohybu jsou, a jsou i dobře známé. Některé jsou ale málo dostupné například pro lidi ve venkovských oblastech. Na druhou stranu, dnešní mobilní technologie už dovedou motivovat k pohybovým aktivitám i jejich monitoringu.

Psychologové kromě vlastního šetření vycházeli také z informací zahraničních studií, které dokládají, že pokud senioři používají například sportovní náramky, mobilní aplikace nebo si na telefon nechávají zasílat výzvy k pohybu a nechávají si aktivitu sledovat, jsou více fyzicky aktivní. V Česku ale informace tohoto typu doposud chyběly, a právě na to se tým psychologů soustředil. Z jejich závěrů plyne, že podobný typ podpory je tady teprve v počátcích.

Pokud budou mít pacienti snadný přístup k datům o svém zdravotním stavu, která budou schopni nahrát do digitálních aplikací, mohou tyto aplikace kontrolovat správné indikace, lékové interakce, informovat o nežádoucích účincích a býti průvodcem pacientů v prevenci. Aplikace je také mohou provádět procesem diagnózy, léčby a rehabilitace, jak jsme již psali zde.