Ministerstvo plánuje elektronickou budoucnost českého zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil koncepci elektronického zdravotnictví, která by měla dostat legislativní podobu v roce 2020. Po eReceptu a pilotních projektech přenosu dat (např. e-PACS), plánovaném lékovém záznamu v roce 2019 tak na rok 2020 plánuje kompletní rozjezd elektronického zdravotnictví po vzoru celé řady zemí.

Očekávané přínosy eHealth 

  • Snížení administrativní zátěže zdravotníků
  • Benefity pro lékaře i pacienty – usnadnění, komfort, rychlost, zvýšení bezpečnosti pacientů díky rychlejšímu sdílení dat mezi lékaři
  • Posílení informovanosti pacientů
  • Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče v celé společnosti
  • Vyšší zapojení občana do péče o vlastní zdraví

Jestli je české zdravotnictví v něčem skutečně pozadu, a to nejen ve srovnání se západním světem, ale dávno již také za pobaltskými zeměmi, Slovenském či Maďarskem, tak je to elektronizace a digitalizace zdravotnictví. Nemáme příslušné legislativní normy, chybí nám standardy formátu a přenosu dat, systémy zabezpečen í a ochrany dat, nefunguje garantovaná elektronická identita poskytovatelů a zdravotníků. Národní koncepce vznikla v roce 2016, ale proces přípravy příslušných norem se zastavil. 

Nyní byl ministerstvem představen rámcový plán realizace. Zdravotničtí pracovníci získají jednodušší přístup k validní zdravotnické dokumentaci pacientů, nástroje a služby elektronického zdravotnictví s garancí státu bezplatnou identitu zdravotnického pracovníka včetně vydání příslušného technického prostředku. Dále také možnost bezpečného sdílení zdravotnické dokumentace v souladu s legislativní úpravou. 

Pacienti získají možnost elektronického zpřístupnění jejich zdravotnické dokumentace s nejvyšším možným standardem ochrany osobních údajů a udělování mandátu jiným osobám k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví. Možnost vedení osobního zdravotního záznamu u certifikovaného poskytovatele. 

Poskytovatelé zdravotních služeb získají jasné legislativní normy a standardy pro vytváření, vedení a sdílení zdravotnické dokumentace, definované datové standardy pro zabezpečenou a autorizovanou komunikaci a výměnu dat. Autoritativní data o zdravotnických pracovnících a o klientech zdravotních služeb. Dále zprostředkování služeb eGovernmentu a otevřená data z resortu.