Odkazy

Portál pro pacienty a pacientské organizace

(Ministerstvo zdravotnictví)

Informace o činnosti pacientské rady, databáze pacientských organizací
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

(Ministerstvo zdravotnictví/ÚZIS)

Vyhledávání lékařů podle specializací, druhu péče, oborů a regionů/měst.
http://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele–pro-verejnost#

Mapy přístrojové techniky

(Ministerstvo zdravotnictví)

Rozmístění diagnostických i terapeutických přístrojů (např. magnetická rezonance, CT, mamografie, apod.)
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/mapy-pristrojove-techniky_3853_3.html

Databáze léků

(Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Databáze všech registrovaných a dostupných léků s informacemi o jejich použití, úhradách ze zdravotního pojištění, včetně příbalových letáků pro pacienty
http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Informace o doplatcích na léky

(Ministerstvo zdravotnictví)

Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění
http://www.mzcr.cz/Leky.aspx