O nás

Kdo jsme?

Hlavními spolutvůrci portálu je Institut pro zdravotní ekonomiku (iHETA) – www.iheta.org

Asociace pojištěnců zdravotních pojišťoven ČR

Koalice pro zdraví – www.koaliceprozdravi.cz

Proč to děláme?

Čeští pacienti a vlastně všichni občané, kteří jsou zároveň pojištěnci zdravotních pojišťoven, nemají přístup k základním informacím, podle kterých by se dokázali orientovat v systému veřejného zdravotnictví. Kde se dozvíme, jak se rozděluje více než 300 mld. Kč, které se utratí v systému zdravotnictví každý rok? Kde je možné nalézt informace o dostupnosti, kapacitě a kvalitě poskytované péče podle jednotlivých diagnóz a poskytovatelů? Takto bychom mohli pokračovat v dalším výčtu nedostupnosti základních informací.

Bohužel je třeba konstatovat, že tyto základní informace, které činí jedince schopného se rozhodnout kvalifikovaně o rozumném čerpání zdravotní péče, nejsou k dispozici. Pacienti tak nemohou spolurozhodovat o svém diagnosticko-terapeutickém plánu a stávají se pasivními subjekty v rukou lékařů, poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Občané ČR mají jednu z nejnižších úrovní tzv. zdravotní gramotnosti, což ale není jen jejich chyba. Statní správa a veřejnosprávní orgány jim potřebné až nezbytné informace neposkytují.

Tento stav je třeba změnit, jinak není možné zvládnout výzvy moderní péče o zdraví pro 21. století. Informovaný pacient musí stát ve středu systému zdravotní péče od prevence až po intenzivní medicínu, musí rozumět, jak s ním zdravotnictví nakládá a spolurozhodovat o směřování finančních prostředků, které pocházejí z jeho daní.

Některá fakta:

  • Na základě průzkumu veřejného mínění agentury Focus ze srpna 2017 je občany oblast zdravotnictví vnímaná jako nejvýznamnější oblastí veřejného života. Za rozhodně důležitou ji považuje 71% respondentů. Pro porovnání přistěhovalectví považuje za rozhodně důležitou oblast 48%, stav veřejných financí 40%, školství 41% a např. soudnictví 34%
  • S tímto zájmem o zdravotnictví ostře kontrastuje míra schopnosti posuzovat a vyhodnocovat informace, tzv. míra zdravotní gramotnosti. V průzkumu 8 zemí EU se Česká republika umístila na předposledním místě v míře zdravotní gramotnosti před Bulharskem, když naše celková zdravotní gramotnost byla jen 31,8% (Kučera 2016).
  • České domácnosti nezvyšují svůj podíl výdajů na zdravotní péči na celkových výdajích domácností. Tento podíl je stabilně 2,2-2,5%. Za alkoholické nápoje a tabák přitom vydávají vyšší procento (2,9%), za rekreaci a kulturu 9,5% a například za pošty a telekomunikace 4,1%. Rovněž míra spoluúčasti na celkových výdajích na zdravotnictví stagnuje kolem 12-13% (ČSÚ).

Naše vize

Přinášet aktuální a ověřené informace o dostupnosti, kvalitě a čerpání zdravotních služeb v síti poskytovatelů ČR. Informovat pacienty a pojištěnce o procesu zařazování různých zdravotních služeb (léky, zdravotnické prostředky, výkony, přístroje) do systému hrazené péče. Umožnit tak jedincům být autonomními a samostatnými subjekty, kteří se orientují ve zdravotním systému a podle svých skutečných potřeb si volí nejvhodnější cestu.Redakce

Jana Petrenko

ředitelka Koalice pro zdraví

Tomáš Doležal

Zakladatel Institutu zdravotní ekonomiky iHETA, již 15 let se zabývá ekonomickými analýzami nákladů a přínosů ve zdravotnictví a problematikou hodnocení medicínských technologií (HTA). Má neodbytný pocit nedostatku kvalitních informací pro pacienty, a proto se rozhodl podílet na vytvoření informačního portálu Otevřené zdravotnictví.
dolezal@iheta.org

Lenka Petrášová

Dvacet let se coby novinářka snažila přijít na to, jak funguje české zdravotnictví a proč je v něm tolik nelogických zákrut. Díky tomu otevírala v MF DNES témata, která široce rezonovala napříč společností. Získala za ně také tři prestižní novinářská ocenění. Dnes pracuje ve vydavatelství Economia. Vzhledem k tomu, že svět zdravotnictví považuje za důležitý a domnívá se, že relevantní informace o něm v Česku stále chybí, rozhodla se podílet se na tom, aby se to změnilo.
lenka.petrasova@seznam.cz

Anna Hanušová

V roce 2017 dokončila bakalářské studium žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti pokračuje ve studiu stejného oboru na magisterském stupni na Univerzitě Karlově. Tematicky se zaměřila na oblast jí osobně nejbližší, a to zdraví a zdravotnictví. Důležité je pro ni věnovat se tomu, co je užitečné a čím pomůže druhým. Spolupráce na portálu Otevřené zdravotnictví jí to umožňuje.
hanusova.andy@seznam.cz