Chybám lékařů mohou pacienti předcházet

Chybovat je lidské, jeden ze čtyř pacientů v primární a ambulantní péči čelí riziku poškození ze strany lékaře. Ukazuje to nová studie OECD, dle které dokonce v důsledku těchto chyb zemře ročně 2,6 milionu pacientů. Již jen proto by se pacienti měli aktivně zajímat o léčbu s pomocí moderních technologií

Globální studie OECD, která tato až šokující data přináší, rovněž kvantifikuje náklady na tyto chyby na 42 miliard dolarů ročně. Až 134 milionů nežádoucích příhod se celosvětově odehrává v nemocnicích, což znamená cca 5% všech nákladů na zdravotní péči. Literatura navíc ukazuje, že až 85% těchto chyb je preventabilních. Mezi nejčastější typy patří chybná nebo opožděná diagnóza, nevhodně nebo pozdě zvolená léčba a chyby v medikaci.

Analýza OECD rovněž ukazuje pět základních faktorů, které mohou tento nepříznivý stav změnit: pacient, organizace zdravotního systému, informační infrastruktura, lidský kapitál a vize a kultura zdravotního systému. Některé faktory jsou zcela závislé na chronickém nedostatku financí ve zdravotnictví a půjde je změnit velmi obtížně. Sem patří třeba dlouhodobý nedostatek kvalifikovaného personálu při jeho stále rostoucí potřebě. Jiné faktory jsou dosažitelné, ale zdravotní systémy včetně toho českého se jim nedostatečně věnují.

Faktory ovlivňující kvalitu péče

  • Pacienti – aktivní a informovaná role
  • Organizace a motivace
  • Informační infrastruktura – elektronické záznamy a interoperabilita
  • Lidský kapitál – vzdělávání a investice
  • Vize a kultura zdravotního systému

Nevyužitý zůstává potenciál větší informovanosti pacientů a jejich aktivní role v koordinaci a kontrole vlastního zdravotního stavu, což nemusí vyžadovat velké investice, podobně jako lepší koordinace zdravotních služeb a kvalitnější informační infrastruktura. Jedná se o změny, které mohou naopak přinést významné v úspory v nákladech.

Pokud budou mít pacienti snadný přístup k datům o svém zdravotním stavu, která budou schopni nahrát do digitálních aplikací. Tyto aplikace mohou kontrolovat správné indikace, lékové interakce, informovat o nežádoucích účincích a býti průvodcem pacientů v prevenci a provádět jej procesem diagnózy, léčby a rehabilitace.