Struktura nákladů v českém zdravotnictví a mechanismy jejich alokace aneb jak každoročně rozdělovat více než 400 mld. Kč

V českém zdravotnictví se rozděluje každoročně již více než 400 mld. Kč, což se v čase velmi přibližuje objemu peněz důchodového systému. Mechanismy přerozdělování jsou velmi složité a my se vám je snažíme přiblížit v aktuální publikaci: na kterou naleznete odkaz v sekci zdroje.

Institut pro zdravotní ekonomiku iHETA v prosinci publikoval unikátní a ucelený vhled do problematiky rozdělování (alokace) financí ve zdravotnictví, které představuje spolu s důchody největší položku státního rozpočtu. Čtenáři by se po přečtení studie měli bez problémů orientovat ve struktuře nákladů, ale především v každoročním rozdělování tohoto velkého „balíku“ peněz.

Náš systém veřejného pojištění je velmi rovnostářský, založený na solidaritě zdravých a pracujících s nemocnými a ekonomicky neaktivními. V blízké budoucnosti bude stárnoucí populace čerpat stále více a více finančních prostředků, a proto musí být mechanismy přerozdělování financí založeny na dosažené hodnotě a produkci zdraví, pod přísnou veřejnou kontrolou.

V roce 2018 byly příjmy systému veřejného zdravotního pojištění 304 miliard, z toho výběr pojistného od zaměstnanců a zaměstnavatelů tvořil 236 mld. Kč a 68 mld. zaplatil stát ze státního rozpočtu za ekonomicky neaktivní pojištěnce, tedy zejména děti a důchodce. Přestože absolutní příjmy a výdaje na zdravotnictví rostou v posledních pěti letech rekordním tempem, jejich podíl na hrubém domácím produktu (HDP) stagnuje a je pouze mírně nad 7 %

Tomáš Doležal

Zakladatel Institutu zdravotní ekonomiky iHETA, již 15 let se zabývá ekonomickými analýzami nákladů a přínosů ve zdravotnictví a problematikou hodnocení medicínských technologií (HTA). Má neodbytný pocit nedostatku kvalitních informací pro pacienty, a proto se rozhodl podílet na vytvoření informačního portálu Otevřené zdravotnictví.
dolezal@iheta.org