Zdravotní pojišťovny nevyčerpaly rozpočty na centrové léky za rok 2017

Zdravotním pojišťovnám zůstaly ležet na účtech stovky miliónů korun určené na léčbu pacientů tzv. centrovými léky v roce 2017. Ukazuje to analýza dat společnosti COGVIO, která vychází z návrhu výročních zpráv zdravotních pojišťoven za rok 2017 ve srovnání s návrhy zdravotně pojistných plánů.

Údaje vychází z čerstvě dostupných návrhů výročních zpráv zdravotních pojišťoven, které se momentálně nachází v připomínkovém řízení. Cílem analýzy bylo porovnat reálné náklady za rok 2017 se zdravotně pojistným plánem.

Zdravotní pojišťovny nebyly schopny vyčerpat prostředky určené na centrovou léčbu - v sumě zůstalo nevyčerpaných přes 108 mil. Kč. Částka by přitom vystačila například na roční centrovou terapii pro téměř 500 pacientů s revmatoidní artritidou.

Zajímavý je také pohled na situaci v jednotlivých pojišťovnách – v absolutním vyjádření měla nejvyšší přebytek VZP s 292,7 mil. Kč, v relativním vyjádření je na prvním místě OZP, která oproti VZP 2017 “ušetřila” 7,5 % (94 mil. Kč). Na opačném konci hodnocení se naopak ocitla VoZP, která ZPP překročila o téměř 69%, za loňský rok utratila nad plánovaný rozpočet 468 mil. Kč.

Pokud bychom se na to podívali jen optikou VZP, tak ta by mohla léčit o téměř 1 200 pacientů s diagnózou revmatoidní artritidy nebo roztroušené sklerózy.

Znamená to, že není prakticky možné přesně naplánovat počty a náklady na centrovou léčbu, protože v čase se mění mnoho proměnných. Klesají ceny léků, ať už z důvodu revizí nebo obchodní strategie výrobců, a obtížně odhadnutelná je také kapacita klinických center. Významnou roli hrají objemové regulace pojišťoven vůči centrům, které vedou k tomu, že nemocnice se snaží v průběhu roku brzdit počty léčených pacientů. A zdá se, že to většinou se seberegulací přeženou a rozpočty nevyčerpají.

Je tedy otázkou, zda by neměla být zdravotními pojišťovnami proplacena veškerá léčba, která je správně indikována na základě indikačních kritérií stanovených SUKLem. Touto cestou se zřejmě vydala VoZP a ukazuje se, že potenciál pacientů, kteří potřebují moderní cílenou léčbu je mnohem vyšší, než plánují rozpočty.