Zdravotní pojišťovny dávají na prevenci jen nepatrnou část svých rozpočtů

Zatímco celkové náklady na zdravotní péči v České republice již 5 let významně meziročně rostou, nelze totéž říci o výdajích zdravotních pojišťoven na prevenci. V roce 2017 byly náklady všech zdravotních pojišťoven z fondů prevence 892 mil. Kč, což bylo o téměř 100 mil. Kč méně než v předchozím roce (987 mil. Kč).

Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence zdravotních pojišťoven:

2012: 922 mil. Kč

2013: 1 161 mil. Kč

2014: 912 mil. Kč

2015: 783 mil. Kč

2016: 987 mil. Kč

2017: 892 mil. Kč

Udává se, že na výsledný zdravotní stav jedince působí mnohočetné faktory. Některé zdroje říkají, že za 20-30% našeho zdraví je odpovědná genetika, za 15-14% sociální prostředí a vliv rodiny, za 5-20% životní prostředí a za celých 30-50% naše chování a vztah k vlastnímu zdraví. Jen asi 10-20% výsledného zdravotního stavu je ovlivnitelné lékařskou péčí.

Podíváme-li se na účty českých zdravotních pojišťoven, zdá se, že tato fakta velmi podceňují a ovlivnit chování jedinců preventivními programy se téměř nesnaží. Jejich výdaje na prevenci v posledních pěti letech stagnovali a v podílu na celkových nákladech neustále klesají. V roce 2017 byl podíl nákladů na prevenci ve srovnání s celkovými výdaji zdravotních pojišťoven 0,3%. V přepočtu na jednoho pojištěnce byly náklady na preventivní zdravotní péči za všechny ZP ve výši 85 Kč. U VZP ČR dosáhly náklady 67 Kč a u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven 109 Kč.