Zaměstnanci v dubnu odpracovali o sedm hodin týdně méně než loni

Zaměstnanci v dubnu odpracovali o sedm hodin týdně méně než před rokem. Prací strávili 28,4 hodiny týdně, zatímco před rokem to bylo 35,3 hodiny týdně. Jestliže pracovní den loni trval sedm hodin, letos v dubnu pracovali čtyři dny v týdnu místo pěti. U podnikatelů se počet odpracovaných hodin snížil ještě výrazněji, letos v dubnu odpracovali týdně o 12 hodin méně. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Dopady opatření proti koronaviru na dubnovou nezaměstnanost ale nebyly výrazné.

Zaměstnanci v dubnu odpracovali o 19 procent méně hodin než před rokem. U podnikatelů propad činil 31 procent. Celkový průměr skutečně odpracovaných hodin se tak v dubnu meziročně snížil o 22 procent, což bylo výrazně rychlejší tempo než březnový pokles o desetinu.

Podnikatelé letos v dubnu odpracovali týdně 27,3 hodiny, což bylo o 12 hodin týdně méně než před rokem. I v březnu u podnikatelů počet odpracovaných hodin klesl, a to meziročně z loňských 42,6 na letošních 35,5 hodiny týdně. Loňský březnový výkon byl ale v daném roce nejvyšší. Zaměstnanci odpracovali v březnu týdně o 3,6 hodiny méně než loni. Letos v březnu ale byla více než polovina měsíce zasažena opatřeními proti šíření koronaviru, což obnášelo i dočasné uzavření mnoha podniků a škol. Řada pracujících tak nemohla vykonávat práci a část z nich skončila doma v karanténě či na ošetřovném.

“Dopady protiinfekčních opatření na dubnovou nezaměstnanost i na počet lidí se zaměstnáním nebyly výrazné,” uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý. Obecná míra nezaměstnanosti 15- až 64letých se meziročně zvýšila o 0,2 procentního bodu na 2,3 procenta. U mužů byla nezaměstnanost dvě procenta, zatímco u žen 2,6 procenta. Nezaměstnaných lidí bylo podle statistiků v dubnu 121.300, což bylo o 17.600 více než v březnu. Statistiky ukazují, že naposledy bylo více nezaměstnaných v srpnu 2018.

“Několik let bylo těžké získat pracovníky. Zaměstnavatelé si to dobře pamatují, a proto s nimi nyní nechtějí rozvazovat pracovní smlouvy. Vědí, že by je nemuseli získat zpátky. Tak je nyní raději platí i když pro ně nemají práci,” komentoval čísla hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň. Mnoho zaměstnanců podle něj volí odchod na nemocenskou spíše než na Úřad práce. K nezaměstnaným by se za normálních okolností mělo připočítat i 40.000 lidí na nemocenské.

ČSÚ zveřejňuje obecnou míru nezaměstnanosti 15letých až 64letých lidí, která je podílem nezaměstnaných k pracovní síle, tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných. Úřad práce uvádí podíl nezaměstnaných osob, tedy počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku. Dosažitelný je takový uchazeč o zaměstnání, který nemá objektivní překážku pro přijetí zaměstnání a může bezprostředně nastoupit. Nejde například o člověka uznaného dočasně neschopným práce, osobu na mateřské nebo rodičovské dovolené, účastníka rekvalifikačního kurzu nebo člověka ve vazbě (do šesti měsíců). Podle výpočtu Úřadu práce ČR nezaměstnanost v Česku v dubnu vzrostla z březnových tří procent na 3,4 procenta.

Česká tisková kancelář