Vysoká spotřeba alkoholu ničí nejen zdraví Čechů, ale také národní ekonomiku

Konzumace alkoholu má negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje rovněž vysokou ekonomickou zátěž pro různé veřejné rozpočty či samotné konzumenty a jejich rodiny. Celospolečenské náklady tvoří částku převyšující 59 miliard korun ročně. Vyplývá to z aktuální analýzy, kterou na základě výzkumného grantu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vypracoval Institut pro zdravotní ekonomiku (iHETA) a Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA).

„Například jen zdravotní pojišťovny stojí každoročně nadměrná konzumace alkoholu téměř 13 miliard korun, a to jen v hlavních diagnózách,“ říká Tomáš Mlčoch, hlavní řešitel studie z Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA.

Analytička projektu Kateřina Chadimová doplňuje: „Největší ekonomickou zátěž představuje ztráta pracovní produktivity v důsledku konzumace alkoholu, která vede ke snížení pracovního výkonu české populace, popřípadě k pracovní neschopnosti“. Autoři aplikovali standardní ekonomické metody na všechny dostupné statistiky o konzumaci a nákladovosti konzumace alkoholu v České republice. Z velké části pracovali s veřejně dostupnými daty, ale rovněž využili nepublikovaná data zdravotních pojišťoven a České správy sociálního zabezpečení.

Výsledky potvrzují to, co se Úřad vlády ČR snaží v protidrogové politice razit dlouhodobě. „Česká společnost vnímá alkohol jako běžnou součást života a je k pití velmi tolerantní. Jedním z účelů preventivních opatření, které v rámci protidrogové politiky již dlouhodobě prosazujeme, je změna vzorců chování ve vztahu k alkoholu. Je třeba zvýšit informovanost veřejnosti o všech důsledcích plynoucích z pití a především také postupně implementovat doporučení Světové zdravotnické organizace a omezit dostupnost alkoholu či regulovat reklamu a marketing. V neposlední řadě konstantně upozorňujeme na pravidelné porušování zakázu prodeje alkoholu pod 18 let, a to nejen v barech a restauracích, ale také v běžných supermarketech a večerkách,” říká Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a národní koordinátorka pro protidrogovou politiku.

Česká republika se dlouhodobě pohybuje na prvních příčkách ve spotřebě alkoholu na hlavu a více než milion Čechů je ohroženo závislostí na něm. Autoři přináší návrh souboru opatření ke snížení konzumace alkoholu, která by neblahou situaci mohla ve střednědobém časovém horizontu řešit. Mezi opatření s nejvyšším účinkem patří omezení reklamy na alkohol, zvýšení jeho zdanění, cílené preventivní programy na úrovni praktických lékařů a lékáren, nebo zvýšení represe při porušení zákazu konzumace za volantem.