V roce 2020 půjde do českého zdravotnictví rekordních 344 miliard

Výdaje na zdravotní péči stále porostou, přestože v roce 2020 mírně pomalejším tempem než v roce 2019. Predikce ukazují, že v roce 2020 bude v českém zdravotnictví utraceno 344 miliard, což je o 6% více než v roce 2019.

V roce 2019 je přitom očekáván nárůst ve srovnání s předchozím rokem o 8%. Přestože se očekává mírné zpomalení růstu, stále se jedná o absolutní navýšení o 19 miliard. Svaz zdravotních pojišťoven (SZP) předpokládá, že většina z 19 miliardového navýšení by měla jít napříč segmenty (13 miliard), už ale méně plošně než dřív. Zbylých 6 miliard by šlo hlavně na nové terapie (např. genovou), centrové léky či na psychiatrickou reformu a další změny v systému. Čísla představují předběžný propočet, o němž budou pojišťovny jednat s poskytovateli a ministerstvem.

Ve včera uvolněné tiskové zprávě SZP se také konstatuje:

Celkové náklady na zdravotnictví přitom rostou velice rychle. Z 216 miliard korun v roce 2011 by se mělo v příštím roce stát už 344 miliard. Dalším trendem je zmenšující se rozdíl mezi příjmy a výdaji pojišťoven, který např. v letošním roce činí již jen 4 miliardy. Dalším dlouhodobým trendem je růst podílu peněz, které směřují do ústavní péče, coby největšího příjemce. Před dvaceti lety byl její podíl kolem 45 %, dnes už tvoří 55 % a nelze čekat, že by klesal. Naopak „dlouhodobá dvojka“, náklady na léky, měl před dvaceti lety podíl 25 %, který nyní poklesl na zhruba 15 %. Do budoucna však už s úsporami na lécích tolik počítat nejde.

Vyšší výběry ze zdravotního pojištění se také projevují ve zvýšení finančních rezerv na účtech zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny v loňském roce hospodařily s přebytkem 14,5 miliardy korun. Proti konci roku 2017, kdy měly na účtech 30,5 miliardy korun, se stav zvýšil o 48 procent. Zůstatek na konci roku tak činí 45 miliard korun.