V roce 2017 získalo úhradu 29 a v roce 2018 38 inovativních léků

Podle údajů ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv získalo v roce 2017 úhradu 29 a v roce 2018 38 inovativních léků. Ukazuje to analýza konzultantské společnosti Value Outcomes, která poskytuje své služby v oblasti market access. Průměrná doba, kterou SUKL potřebuje do vydání prvního hodnocení se zkrátila z 439 na 368 dnů, tedy více než o 2 měsíce.

Za roky 2017 a 2018 byla analyzována všechna správní řízení vedená u SUKLu s novými molekulami nebo novými indikacemi pro stávající léčiva. Z veřejně dostupných spisů správního řízení byly extrahovány údaje o léčivém přípravku, indikaci, doba od podání žádosti do reakce SUKLu (vydání Hodnotící zprávy, Výzvě k součinnosti nebo Žádosti o odborné stanovisko), dále výsledky analýzy dopadu na rozpočet a cenové ujednání se zdravotními pojišťovnami.

V roce 2018 získalo úhradu o devět inovací více než v roce 2017 (38 vs. 29 2017) a léčivých přípravků se statusem vysoce inovativního bylo o čtyři více 7 vs. 3. Více než 90% nových léků prezentovalo výsledky analýzy nákladové efektivity ve formátu nákladů na získaní QALY (Quality Adjusted Life Year). Roste také podíl správních řízení, ve kterých SUKL požaduje vyjádření odborné společnosti (38% v roce 2017 a 63% v roce 2018).

Cenového ujednání bylo ze strany zdravotních pojišťoven s výrobci v roce 2018 dosaženo již v téměř polovině případů, zatímco v roce 2017 takto končila cca jedna třetina správních řízení. Průměrný dopad na rozpočet na jednu inovaci vzrostl v prvním roce po uvedení z 24 na 51 mil. Kč a v pátém z 94 na 122 mil. Kč.