Víc peněz dostanou psychiatrické léčebny se složitějšími pacienty

Tento týden podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně se šéfy zdravotních pojišťoven a zástupci českých a moravských nemocnic memorandum k pilotnímu provozu akutní péče v psychiatrii pro rok 2019. Cílem je motivovat poskytovatele akutní psychiatrické péče ke zvyšování kvality služeb a bonifikovat ty, které se starají o těžší a komplikovanější případy. A hlavně jde o další součást Reformy psychiatrické péče v Česku, která se po letech diskusí už skutečně rozeběhla a nese první výsledky. Tak například již vzniklo pět Center duševního zdraví, šestnáct se jich spouští od ledna, dalších devět je ve výběrových řízení a mělo by začít fungovat od března příštího roku. Kromě toho již vznikají i první multidisciplinární týmy na krajích, které pomáhají lidem po dlouhodobé léčbě vrátit se do života, získat bydlení i práci. Postupně by jich mělo být celkem 450 napříč republikou.

Jedním z dalších dílčích kroků reformy psychiatrické péče bylo podle ministerstva zdravotnictví zjistit na základě dat z OECD a zmapování aktuálního stavu lůžkové péče v oblasti psychiatrie v Česku, jaká je ve skutečnosti potřeba akutní lůžkové péče. Ukázalo se, že je nedostatečná, a to co do objemu i co do dostupnosti péče.

„V současné době se v úhradách za akutní lůžkovou psychiatrickou péči citelně projevují historické úhradové mechanismy, a i v této oblasti se projevuje podfinancovanost oblasti péče o duševní zdraví. Úhradové mechanismy tak dnes zachovávají rozdílné výše úhrad pro jednotlivé poskytovatele a nejsou pro vedení nemocnic motivační, což brání zřizování nových akutních psychiatrických oddělení a tím i rozvoji dostatečné sítě služeb a zajištění objemu a dostupnosti této formy péče,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v tiskovém prohlášení jako důvod, proč podepsalo spolu s nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami memorandum o bonifikaci péče.

Léčebna 300 kilometrů od místa bydliště dnes není výjimkou

Signatáři memoranda se dohodli na úpravě úhradových mechanismů pro rok 2019 pro poskytovatele akutní a následné lůžkové péče v odbornosti psychiatrie. Novinkou je, že akutní psychiatrická péče bude hrazena v režimu DRG se základní sazbou 34 tisíc korun a u závažných psychiatrických diagnóz se tato platba ještě navyšuje. 

„Další významnou skutečností je úhrada dle reálné výkonnosti, která může významně navýšit finance pro dané oddělení. V memorandu jsou zajištěny i platby za směnnost a pracovní zátěž dle platné legislativy,“ konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Navýšení úhrad za péči je směřováno na oddělení, která jsou schopna poskytnout komplexní akutní psychiatrickou péči v celém spektru psychiatrických diagnóz, včetně nejzávažnějších stavů. 

„_Nechceme pouze jednoduše navýšit úhrady do této oblasti, ale nastavit finanční motivace pro poskytování vysoce kvalitní a komplexní péče, která umožní akutním oddělením naplňovat svou roli v systému zdravotní psychiatrické péče a také omezit překlady na jiná oddělení lůžkové péče, zejména do zařízení vzdálených od místa bydliště pacientů,“_ vysvětlil ministr. Nyní totiž není výjimkou, že pacient skončí na dlouhé měsíce v léčebně na druhém konci republiky, což jej vytrhne z jeho prostředí a naprosto omezí přístup jeho blízkých k němu.  

„Věřím, že dnešní memorandum pomůže ke zlepšení kvality poskytovaných služeb,“ zdůraznil po podpisu memoranda ministr. V řadě kroků ke skutečné reformě psychiatrické péče u nás jde však jen o jeden z mála krůčků. Jaké jsou ty další, co se povedlo a co doposud bolestně chybí.