Tripartita: odvody za státní pojištěnce by se měly navýšit

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bude Česko brzy patřit k zemím, kde se podíl výdajů na zdravotní péči na HDP zvýší kvůli stárnutí společnosti nejvíc. Stát by tak měl hledat další zdroje financování a zvážit třeba i rozumnou spoluúčast pacientů, doporučuje mimo jiné OECD. Zatím se zdá, že na včerejším jednání tripartity, tedy zástupců odborů, zaměstnavatelů a vlády se přítomní dohodli, že zdravotním pojišťovnám se „přisypou“ peníze ze zvýšených odvodů za státní pojištěnce. „Systém veřejného zdravotního pojištění musí ze státního rozpočtu získávat prostředky za děti, seniory, nezaměstnané. S ministrem zdravotnictví pokračujeme v odborných debatách o vhodném mechanismu valorizace těchto plateb. Hledáme systémové řešení,“ uvedla po jednání tripartity ministryně financí Alena Schillerová.

Odvody pojistného v číslech

  • stát platí zdravotní pojištění děti, nezaměstnané, matky či otce na mateřské a za důchodce – celkem jde o 5,9 milionu lidí
  • za člověka platí 1 018 korun měsíčně
  • odvody zaměstnanců tvoří 13,5 procenta z jejich vyměřovacího základu. Devět procent posílá zaměstnavatel, 4,5 procenta pracovník
  • výše pojistného u živnostníků závisí na jejich zisku, nejnižší možná částka pro letošek činí měsíčně 2 208 korun

Se zvýšením spoluúčasti pacientů ostatně nesouhlasili ani odboráři, protože se podle nich již teď ukazuje, že si řada lidí placenou péči nemůže dovolit. Podle odborů by se peníze měly dostat do systému především díky změnám v odvodech, a jak odboráři naznačili, tak zejména změnami u osob samostatně výdělečně činných, protože zaměstnanci podle Českomoravské konfederace odborových svazů už nyní financují systém veřejného pojištění dost výrazně. Naopak Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů je pro vyšší spoluúčast pacientů a není podle nich důvod, aby si lidé například lidé nemohli hradit jídlo v nemocnici. A zvýšili by také odvody za státní pojištěnce, a to až do výše odvozené podle průměrné mzdy. Což je řešení, k němuž nyní nejspíš vše směřuje.

Tripartita na vládě také projednala doporučení pro Česko od OECD. Sekretariát OECD každé dva roky zpracovává hospodářské přehledy jednotlivých členských zemí s cílem formulovat konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku hodnocené země. „Zdravotní systém ČR dosahuje dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy a konverguje k průměru OECD. Hlavní výzvou je zajistit udržitelnost financování zdravotnictví v důsledku stárnoucí populace,“ upozorňuje zpráva. Také poukazuje na fakt, že je třeba zvýšit kapacitu lékařských fakult a počet jejich studentů. OECD nám také doporučuje podpořit zdravější životní styl a dále rozvíjet programy v oblasti vzdělávání, prevence nemocí a screeningových programů.

„Na řadu z nich jsme již reagovali a postupně je uvádíme v život. Například posílení role praktických lékařů, zvýšení kapacit lékařských fakult či snížení vlivu úhradové vyhlášky,“ komentoval to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví chce proto zlepšit možnosti dalšího vzdělávání pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál. „Osobně jsem velmi ráda, že se nám pro rok 2019 podařilo najít prostředky na navýšení kapacit lékařských fakult,“ uvedla zase ministryně financí.