Průzkum: Vládní podporu považuje za dostatečnou pětina firem

Nadpoloviční většina firem (54 procent) považuje vládní podpůrný plán podniků postižených opatřeními proti šíření koronaviru za nedostatečný. Pětina podniků si naopak myslí, že opatření jsou dostačující. Vyplývá to z průzkumu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, který se konal před 14 dny.

“V průzkumu se hodnotí jen přijatá opatření, ale už se nehodnotí, jakým způsobem se tato opatření realizují. Od mnoha našich členů dostáváme zpětnou vazbu, která je vesměs stejná. Státu se nedaří rychle vyplácet peníze a některé firmy byly buď bez odůvodnění odmítnuté nebo stále nemají reakci na jejich žádosti o podporu. Nemluvě o mizivém procentu firem, které reálnou pomoc dostaly, i když pozdě,” komentoval výsledky průzkumu předseda konfederace Jan Wiesner.

Česká ekonomika začíná silně pociťovat dopady vládních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Mezi nejvíce postižená odvětví patří restaurace, hotely, kavárny i cateringové a související služby, především ty nejvíce navázané na turistický průmysl. Přestože firmy se zatím převážně nechystají propouštět nebo čekají na konečné podmínky kurzarbeitu, zhoršení platební morálky a snižování výroby i zakázek registrují už nyní.

Malé a střední podniky očekávají v důsledku karanténních opatření snížení produkce až o 40 procent. Nejohroženější jsou hotely, restaurace a související služby. U malých podniků se až 47 procent majitelů obává, že se ocitnou v druhotné platební neschopnosti. Již více než polovina (54 procent) firem zaznamenává podle průzkumu zpoždění plateb u odběratelů, případně jim lhůty splatnosti musí prodlužovat (12 procent).

“V současnosti platí, že čím menší je podnik, tím větší jsou u majitelů obavy do budoucna. U velkých podniků je situace v rámci produkce takřka opačná. Firmy nad 250 zaměstnanců většinou disponují dostatečnými finančními rezervami a některé dokonce hledají nové zaměstnance. Vůbec nejméně ohrožené se cítí státní podniky nebo společnosti se státní účastí,” uvedl Wiesner.

Konfederace uskutečnila průřezový průzkum napříč ekonomickými segmenty a mezi firmami všech velikostí. Sledovány byly kategorie s méně než 50, 50 až 250 a více než 250 zaměstnanci.

Česká tisková kancelář