Protilátky na covid-19 na Strakonicku mělo 2,37 pct testovaných

Testy na přítomnost protilátek na koronavirus prokázaly pozitivní výsledek u 2,37 procenta lidí na Strakonicku a u 1,2 procenta lidí na Písecku. Vychází to ze srovnávací průřezové studie. Projekt ukázal vyšší promořenost než při studii kolektivní imunity na úrovni ČR, která hovořila o jednotkách promile. Vzorky odebírané počátkem května na Písecku a Strakonicku však laboratoře zpracovávaly rozdílnou metodou než celostátně. Výsledky studie na Strakonicku a Písecku dnes oznámili její garanti.

“Nevyužívali jsme například rychlotesty. Ale určitě se výsledky nedají přepočítat na celou populaci. S výsledkem se spíš musí poprat statistici,” uvedl jeden z garantů projektu a jihočeský krajský zastupitel Martin Kuba (ODS), jenž je lékařem.

Promořenost u testovaných na Strakonicku a Písecku se podle něj může ještě změnit. Studie ověřovala přítomnost protilátek IgA a IgG. Právě test IgA může někdy prokázat takzvanou falešnou pozitivitu, proto tyto případy bude studie později prověřovat ještě jednou. Nové odběry se budou týkat přibližně čtyř procent testovaných.

Hodnota protilátek IgG v těle nakaženého narůstá až s postupem času. “Koronavirus je infekce, která se velmi špatně diagnostikuje. Někdo nepocítí vůbec nic, někomu se špatně dýchá, ale někdo skončí na mimotělním oběhu,” uvedl Kuba. Proto může existovat skupina pacientů, která nezpozorovala žádné příznaky a přesto koronavirus prodělala.

Studie kolektivní imunity na celostátní úrovni v dubnu ukázala, že mezi 26.549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku bylo 107 dosud neodhalených pozitivních testů.

Studie na Strakonicku a Písecku se v květnu zaměřila na 1000 testovaných lidí v každém okrese. Polovinu z nich tvořili zástupci profesních skupin jako hasiči, zdravotníci, prodavačky nebo řidiči. Druhá polovina se skládala z dobrovolníků. Náklady na projekt činily 1,4 milionu korun a hradily je písecká a strakonická nemocnice spolu se skupinou OIG Power. “Studii bych chtěla vnímat jako symbolickou tečku za koronavirem,” uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Česká tisková kancelář