Praktickým lékařům se rozšíří paleta předepisovaných léků

V ČR je preskripce některých léků praktickými lékaři zejména z ekonomických důvodů omezena. Nyní se jejich možnosti mírně rozšíří o některé léky na inkontinenci moči, léky na kožní onemocnění nebo léky proti demenci.

Příklady léků, kterou budou moci nově předepisovat praktičtí lékaři

  • Ezetimib – vysoký cholesterol
  • Klobetazol, betamethazon – kožní nemoci, např. ekzém
  • Takrolimus, pimekrolimus – atopický ekzém
  • Solifenacin, darifenacin, fesoterodin – močová inkontinence
  • Alfuzosin, tamsulosin – močová inkontinence
  • Celekoxib, etorikoxib – bolest a revmatické nemoci
  • Gabapentin, pregabalin – neuropatická bolest
  • Donepezil, rivastigmin, memantin – Alzheimerova demence

Dostupnost a možnost předepisování léků je v České republice v souladu se zákonem o veřejném pojištění omezována oproti jejich registrovaným indikacím. Jedná se o tzv. indikační omezení a preskripční omezení. Indikační omezení určuje, jací pacienti mohou být za úhradu ze zdravotního pojištění a ve kterých diagnózách a indikacích. Preskripční omezení zase limituje.

Součástí reformy primární péče, která je připravovaná ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Společnosti praktických lékařů, Společnosti všeobecného lékařství a zdravotních pojišťoven je také uvolnění možnosti předepisování pro více léků praktickým lékařům. Praktici by se měli postupně stát hlavním kontaktem pro pacienty s chronickými nemocemi a měli by také koordinovat a dlouhodobě sledovat jejich zdravotní stav a pohyb systémem.

V dohledné době, až tak provede Státní ústav pro kontrolu léčiv ve správním řízení, tedy dojde k uvolnění předepisování některých poměrně významných skupin do rukou praktických lékařů. Pacienti již nebudou muset chodit pro recepty na tyto léky k ambulantním specialistům, čímž by mohl klesnout počet návštěv/kontaktů s lékaři. Česká republika má jeden z nejvyšších počtů kontaktů pacientů s lékařem v Evropě.

Definice

Indikační omezení:

Použití léku je při úhradě ze zdravotního pojištění omezeno ve srovnání s možnostmi léčby (indikacemi), které byly schváleny při registračním procesu Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL) nebo Evropskou lékovou agenturou (EMA)

Preskripční omezení:

Léky mohou být hrazeny jen za podmínky, že jej předepíše určitá lékařská specializace. Pokud nemá lék preskripční omezení, může jej předepisovat za úhradu jakýkoliv lékař, včetně praktického lékaře