Nález Ústavního soudu vyvolá revoluci ve vedení pojišťoven

Ústavní soud tento týden rozhodl o průlomové změně: i menší hráči by měli mít možnost z pozic ve vedení zdravotních pojišťoven ovlivňovat dění v pojišťovně tak, jako velcí zaměstnavatelé. V případě zaměstnaneckých pojišťoven by se tak měla změnit po léta zakonzervovaná záležitost, kdy běžní pojištěnci, kteří nejsou sdružení v odborech, neměli šanci rozhodovat o veřejných penězích jdoucích do zdravotnictví.

Skupina 19 senátorů před časem podala návrh na zrušení části zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách. A to těch ustanovení v paragrafu 10, která popisovala, jak se volí do správních orgánů pojišťoven. Doposud paragraf zněl: „Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi. Členy Správní rady jmenované vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.”

Nově ze zákona vypadla povinnost volit zástupce pouze prostřednictvím návrhů odborů nebo velkých firem. Nově se tak bude moci dostat do vedení i malý zaměstnavatel či pojištěnec samotný. Senátory zastupoval před Ústavním soudem advokát Štěpán Holub z Holubová advokáti. „Obdobně byla zrušena část odstavce 5, která se týká jmenování zástupců do dozorčích rad zdravotních pojišťoven. Ústavní soud odložil vykonatelnost nálezu do 30. září 2019. Je samozřejmě otázkou, jak nyní zareaguje zákonodárce. Pokud reagovat nebude, je možné, že od roku 2019 budou probíhat “rovné” volby do orgánů pojišťoven,“ popsal Štěpán Holub.

Pro zdravotní pojišťovny to bude znamenat velká zemětřesení ve vedení svých správních a dozorčích orgánů a pro pojištěnce samotné velkou šanci podílet se na chodu zaměstnanecké pojišťovny. Zákonodárci budou muset najít mechanismus, jak větší reprezentativnost pojištěnců v kontrolních orgánech zajistit. Jednou z možností je obdobně jako ve Všeobecné zdravotní pojišťovně dosadit volené zástupce z řad poslanců. Další možností by bylo zorganizovat přímé volby z řad pojištěnců té dané zdravotní pojišťovny.