Na léčbu rakoviny vydává české zdravotnictví více než 30 mld. Kč.

Podle statistik za rok 2018 tvoří výdaje na léčbu onkologických onemocnění stabilně mezi 7 a 7,5 % výdajů českého zdravotnictví. V absolutní částce se již jedná o více než 30 mld. Kč. Na onkologická onemocnění v ČR umírá čtvrtina populace.

Při rostoucím výdajích na zdravotní péči zůstává podíl nákladů na léčbu onkologických diagnóz mezi 7 a 8 %, v roce 2018 dokonce mírně poklesl, ale v absolutních číslech překročil 30 mld. Kč. Se stárnutím populace a příchodem moderních, ale dražších léků tento nárůst bude pokračovat.

Léky tvoří zhruba 30 % těchto výdajů. Jedná se zejména o moderní cílené léky, které jsou podávány pacientů ve specializovaných onkologických centrech, zejména při fakultních nemocnicích.

Podle VZP stouply na léčbu klientů s rakovinou za posledních pět let náklady o více než dvě miliardy korun, tj. o 16,36 %. Z jednotlivých skupin diagnóz nejvíce narostly výdaje na léčbu nádorů mužských pohlavních orgánů (48,28 %), na nádory kůže (44,09 %) a na nádory hlavy a krku (43,95 %).

Klíčová slova:

Rakovina Náklady Úmrtnost