Katastrofální míra proočkovannosti nepovinnými vakcínami v ČR

V České republice je katastrofálně nízké pokrytí vakcínami proti chřipce a pneumokokům v rizikových skupinách obyvatel. Ukázala to nedávná analýza Ministerstva zdravotnictví z dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS).

Základní fakta:

  • Jen 2,9 % seniorů starších 65 let je očkováno proti pneumokokovým infekcím
  • Chronicky nemocných je proti chřipce očkováno jen 17-19%
  • Jen 30 % nemocných v dlouhodobé péči je očkováno proti chřipce

V České republice jsou některé vakcíny pro rizikové skupiny dospělých hrazené z veřejného zdravotního pojištění, přestože se nejedná o tzv. povinná očkování zaměřená zejména na děti. Mezi tyto vakcíny patří například vakcína proti sezónní chřipce, pneumokokům, hemofilu nebo meningokokům. Rizikovými skupinami, u nichž je očkování doporučováno a také hrazeno ze zdravotního pojištění, jsou zejména senioři a chronicky nemocní (např. kardiaci, lidé s onemocněním dýchacího systému, ledvin nebo cukrovkou). 

V ČR nebyly prakticky k dispozici oficiální data o proočkovanosti těchto populací zmíněnými vakcínami, i když odhady naznačovaly, že pokrytí rizikových osob je zřejmě velmi nízké. Na nedávné odborné konferenci věnované problematice nepovinného očkování Ministerstvo zdravotnictví ukázalo první oficiální analýzy a výsledky jsou ještě horší, než bylo očekáváno. 

Například proti pneumokokové infekci bylo v letech 2015-2017 očkováno jen 2,9 % seniorů, v některých krajích (např. Liberecký, Olomoucký nebo Středočeský) se toto procento blíží jen 2 %. Proti chřipce je očkováno jen cca 17% nemocných s kardiovaskulárními chorobami, 19% astmatiků, 18% nemocných s ledvinami a 17% s cukrovkou. Mezi osobami, které musí být dlouhodobě umístěni ve zdravotnických zařízeních (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory) je proti chřipce očkováno jen cca 30% a tato čísla mezi lety 2015-2017 nerostla.