Jaké bude mít dopady pandemie covid19 na české zdravotnictví?

České zdravotnictví zasáhla pandemie nového koronaviru v dobách relativní hojnosti. Mezi lety 2004 a 2019 se příjmy i výdaje zdravotních pojišťoven prakticky zdvojnásobili a od roku 2013 rostou výdaje plátců strmě vzhůru. Na rok 2020 byl plán výdajů pojišťoven 344 mld. Kč, což je 159% roku 2011 a ve srovnání s rokem 2019 se jednalo o 25 mld. Kč více. Tento nárůst byl umožněn dobrou kondicí ekonomiky, růstem mezd a nízkou nezaměstnaností.

Podle všeho tento trend pandemie covid zastaví, protože dojde k ochlazení ekonomiky. Eurozóna plánuje pokles HDP v letošním roce o 7,5% a Česká republika jako otevřená proexportní ekonomika tím bude trpět. Nezaměstnanost se pravděpodobně minimálně zdvojnásobí z 3% na 5-6%.

Zdravotní pojišťovnám klesají příjmy již letos a odhadují se na více než 50 mld. Naštěstí v rezervních fondech pojišťoven je cca 40 mld. Kč, které mohou být uvolněny. Rychle reagovala i vláda a parlament, když schválili navýšení platby za státní pojištěnce od 1.6.2020 o 20 mld. Kč a od 1.1.2021 o dalších 53,3 mld. Kč.

Dohodovací řízení na rok 2021, které plánuje příjmy a výdaje pro všechny segmenty zdravotní péče zatím probíhá a výsledky nejsou dosud uzavřeny. Nicméně se zdá, že stále panuje optimismus v tom, že nárůst příjmů pro jednotlivé segmenty nebude narušen, jen asi bude mít nižší tempo. Například VZP odhaduje, že i s rozpuštěním rezerv dosáhnou celkové příjmy zdravotního pojištění v roce 2020 326 mld. Kč a v roce 2021 dokonce 367 mld. Kč.

Je nutné, abychom se vyvarovali ochlazení financování českého zdravotnictví a zejména aby pokračovaly započaté strukturální reformy (racionalizace sítě poskytovatelů, změny ve financování lůžkové péče – DRG Restart nebo posilování role primární péče).

„Covid“ rizika pro české zdravotnictví

1. omezení zdravotní péče a možné zanedbání zdravotního stavu (např. chronicky nemocní, onkologická prevence)

2. propad financování v důsledku snížení výběru zdravotního pojištění

3. zastavení/zpomalení reforem, které mají zvýraznit kvalitu péče

Tomáš Doležal

Zakladatel Institutu zdravotní ekonomiky iHETA, již 15 let se zabývá ekonomickými analýzami nákladů a přínosů ve zdravotnictví a problematikou hodnocení medicínských technologií (HTA). Má neodbytný pocit nedostatku kvalitních informací pro pacienty, a proto se rozhodl podílet na vytvoření informačního portálu Otevřené zdravotnictví.
dolezal@iheta.org