Jak si stojí české zdravotnictví v evropském kontextu?

Organizace Health Consumer Powerhouse vydala v letošním roce, podobně jako každoročně již od roku 2005 pulikaci Euro Health Consumer Index 2017 (EHCI), která hodnotí a srovnává zdravotní systémy v 35 zemích. EHCI je složen z 46 indikátorů, které jsou rozděleny do 6 oblastí.

Kde má české zdravotnictví dle EHCI slabiny

 • informovanost pacientů
 • dostupnost infomací o kvalitě poskytovatelů
 • elektronizace zdravotnictví
 • prevence
 • rychlost vstupu nových léků

Zpráva je také žebříčkem kvality a výkonnosti evropských zemí v oblasti zdravotnictví, protože umožňuje sestavitnžebříček dle zvolených kritérií a bodů. Maximální počet bodů je 1000 a již 12 zemí ze západní Evropy se dostalo do „Klubu 800“, tedy zemí s vcelkovým počtem bodů vyšším než 800.

Česká republika se v roce 2017 umístila na 16. místě s 726 body, když jsme získali přesně stejný počet jako Slovinsko. Nejvyšší skóre (924 bodů) má Holandsko, druhé Švýcarsko 898 a třetí Dánsko 864. Na druhé straně tabulky je s nejméně body Rumunsko (439), Bulharsko (548) a Řecko (569).

Oblasti hodnocené v EHCI

 • Pacientskíá práva a informovanost
 • Přístup ke zdravotní péči (např. čekací doby)
 • Kvalita péče
 • Rozsah zdravotní péče
 • Prevence
 • Používání léků

Česká republika dopadá tradičně velmi špatně v kategorii informovanosti pacientů, kde ztrácíme mnoho bodů a nízké skóze máme také v kategorii prevence. Naopak velmi vysoko je u nás hodnocena dostupnost a rozsah zdravotní péče. V kategorii informací pacientů máme největší deficit ve špatném přístupu k druhému názoru lékaře (tzv. second opinion), nedostupnosti informací o kvalitě poskytovatelů zdravotní péče a nedostupnosti systému e-preskripce, který se plně rozběhl až v letošním roce. V oblasti prevence je podle EHCI je v ČR nejkritičtější prevence vysokého krevného tlaku (hypertenze), škodlivé konzumace alkoholu a také programy ke zvýšení fyzické aktivity. V oblasti léků report kritizuje pomalý přístup pacientů k novým lékům.