Jaké jsou největší změny ve zdravotnictví v příštím roce

Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách připravilo přehled všech zákonných změn, které buď začínají platit od 1. ledna 2019 nebo platit začnou v průběhu příštího roku. Mimo jiné se zavádí nový model regulace úhrad zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na poukaz, což má pacientům zajistit lepší dostupnost nezbytných pomůcek. Kromě toho se navyšují příplatky za směny sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, a to až o 5 tisíc měsíčně. Zpřesnily se také požadavky pro indikaci protonové léčby tak, aby se tato léčba dostala k potřebným pacientům co nejrychleji. A mimo jiné začne fungovat celoevropský model pro zajištění ověření pravosti balení léčivých přípravků. Pacienti tak mají být lépe chráněni před padělky.

Mezi další novinky patří uzákonění takzvaného lékového záznamu pacienta. Ten má umožnit lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta. Záměrem zákona bylo omezit takto počet nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitní používání. Novela by měla nabýt účinnosti v polovině roku 2019, ale ve skutečnosti nad tímto datem ještě visí velký otazník. 

Co však již jisté je, že se do praxe promítnou změny ve vzdělávání lékařů, farmaceutů a zubařů. Stejně tak se mění podmínky pro převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře a jeho následné prohlídky. Souvisí to s reformou primární péče – více pravomocí získávají praktičtí lékaři a pacienti tak nebudou muset cestovat do center specializované péče při každé kontrole. Praktičtí lékaři také budou muset klást větší důraz na prevenci a screening rakoviny střeva konečníku a také to dostanou od pojišťoven zaplaceno.   

„Ministerstvo zdravotnictví také pracuje na vzniku portálu pro občany, který nabídne ověřené informace z oblasti zdravotnictví pro širokou veřejnost. Tedy ordinační hodiny, informace o očkování, preventivních prohlídkách, screeningy, prevence nemocí a podobně. Jeho spuštění se plánuje v prvním čtvrtletí roku 2019,“ informuje ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách.