Evropská léková agentura registrovala v roce 2018 celkem 42 nových léků

Evropská léková agentura registrovala v roce 2018 celkem 42 nových léků. Celkem vydala dokonce 84 doporučení k registraci (tzv. positive opinion). Z toho bylo 21 léků na vzácná onemocnění (tzv. orphans) a 3 produkty moderní terapie.

Vybrané molekuly registrované v roce 2018:

  • TAKHZYRO: dědičný angioedém
  • HEMLIBRA: hemofilie (dědičná krvácivost) typu A
  • ONPATTRO, TEGSEDI: dědičné hromadění amyloidu
  • NAMUSCLA: myotonie (svalová ochablost)
  • KIQABEQ: infantilní křeče (tzv. Westův syndrom)

Nejvíce naději přináší EMA registrace 2018 do oblasti onkologických diagnóz, objevilo se také mnoho léků na vzácná onemocnění. Zajímavé inovace přichází například do oblasti léčby hemofilie (vrozená krvácivost) nebo dědičného angioedému.

Mezi produkty moderní terapie, které byly vpuštěny na trh Evropské unie v roce 2018 patří dva přípravky k léčbě nádorů krve (KYMRIAH, YESCARTA). Do této skupiny patří produkty na bázi genů, buněk nebo tkání a nejsou tak jen pouhými chemickými nebo biologickými molekulami jako klasické léky.