Evropská komise předložila doporučení o přístupu občanů k jejich zdravotnické dokumentaci odkudkoliv

Občané a pacienti dnes nemohou získat snadný a automatický přístup ke své zdravotnické dokumentaci, Evropská komise chce změnu. Dnes je velmi složité nebo dokonce nemožné se ke svým lékařským záznamům v elektronické podobě dostat. Do budoucna společně s tím, jak se budou rozšiřovat nástroje digitálního zdravotnictví (eHealth), by se přístup měl stát snadným a pacienti by měli mít možnost vidět on-line prakticky vše co o nich zdravotnická zařízení zaznamenávají.

Výhody přístupu k úplné zdravotnické dokumentaci

  • V případě nehody při cestách do jiného členského státu EU budou mít lékaři okamžitý přístup k informacím o pacientovi (např. k údajům o chronických onemocněních, alergiích nebo nesnášenlivosti na určité léky). Pacientovi tak bude moci být poskytnuta účinná a včasná léčba.
  • Zvýší se kvalita a kontinuita péče o občany, kteří se pohybují po celé Evropské unii.
  • Snadnější sdílení údajů podpoří lékařský výzkum závažných zdravotních problémů, jakými jsou chronická nebo neurodegenerativní onemocnění. Takový systém je podmíněn souhlasem občanů, a to smysluplným způsobem a v plném souladu s evropskými pravidly ochrany údajů.
  • Zlepší se účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče například prostřednictvím sdílení nedávného laboratorního nebo radiologického vyšetření pacienta. Nemocnice v jiném členském státě tak nebudou muset opakovat podobná vyšetření, což znamená úsporu času a snížení nákladů na nemocniční péči.

V současnosti se možnost přístupu občanů k těmto záznamům v jednotlivých zemích EU značně liší. Někteří občané mají přístup k části svých elektronických zdravotních záznamů doma i v zahraničí, zatímco jiní tento přístup nemají vůbec nebo je značně omezený. Z tohoto důvodu dnes Komise vydává doporučení, které bezpečný přeshraniční přístup usnadní, a to v plném souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů.

Členské státy již začaly pracovat na tom, aby bylo možné přistupovat k určitým částem elektronických zdravotních záznamů ze zahraničí a bylo možné je sdílet. V doporučení Komise z 6. února 2019 se navrhuje, aby členské státy rozšířily tuto činnost na tři nové oblasti zdravotnické dokumentace, a to na laboratorní testy, propouštěcí zprávy z nemocnice a snímky s lékařským nálezem. Tato iniciativa současně připravuje podmínky pro vypracování technických specifikací, které by měly být v každém případě použity k výměně zdravotnické dokumentace.

V souvislosti s tímto opatřením EU se rovněž připravuje revize prováděcího rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví (2011/890/EU). Cílem rozhodnutí je vyjasnit fungování sítě pro elektronické zdravotnictví, zejména ve vztahu k infrastruktuře digitálních služeb elektronického zdravotnictví.