Česká republika dává do zdravotnictví 7,1% HDP, přestože průměr EU je 9,6%

Podíl výdajů na zdravotnictví v poměru k HDP je v ČR pod průměrem EU a patříme tím do poslední třetiny států. Přestože se absolutní výdaje zvyšují díky rostoucí ekonomice, tento poměr stagnuje. Příjmy systému zdravotního pojištění jsou v ČR závislé na výkonu ekonomiky (míře zaměstnanosti a průměrné mzdě), přesto je zajímavé se podívat, jak si v tomto ukazateli vedeme.

Podle údajů OECD (poslední data dostupná pro rok 2017) vydává ČR na zdravotnictví 7,1% HDP, čímž jsme hluboce pod průměrem EU28 (9,6%). Nejvíce vydává Francie s 11,5% (nad průměrem EU28 je dále Německo, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Holandko, Belgie a Velká Británie). Nejméně vydává Rumunsko s 5,2% HDP. Nižší podíl než ČR mají ještě Kypr (6,8%), Estonsko, Polsko (6,7%), Litva, Lotyšsko (6,3%) a Lucembursko (6,1%).

Zajímavý je pohled na absolutní výši výdajů v paritě kupní síly. Tady Česká republika vynakládá 1 873 EUR na osobu a rok, průměr EU28 je přitom cca o 1 000 EUR vyšší (2 773 EUR) a celá řada zemí vynakládá kolem 4 000 EUR, poslední je opět Rumunsko s 983 EUR.

Jak ukazují opět data OECD mezi lety 2013-2017 výdaje meziročně v ČR sice rostly o 1,1%, ale nejednalo se ve srovnání s okolními zeměmi o žádný závratný růst. Například Lotyšsko ve stejném období dokázalo zvyšovat meziročně své investice do zdravotnictví o 7,6%, Estonsko o 5,8%, Polsko o 4,9%, Bulharsko o 5,4%, Rumunsko o 5,5%, Litva o 4,6% a Maďarsko o 3,5%. Na těchto číslech je vidět, že země střední Evropy, které mají ve výdajích na zdravotnictví deficit ve srovnání s EU15, se tyto deficity snaží kompenzovat.

Jak bude tato statistika vypadat v letech 2018 a 2019 je obtížné predikovat. Zdravotnické rozpočty rostou díky výkonné ekonomice nebývalým tempem, v roce 2018 poskočily příjmy o 8,3% a dostaly se tak poprvé nad 300 mld. Kč/rok, pro rok 2019 je odhadován meziroční růst o 7,1% a příjmy systému by tak měly dosáhnout 326 mld. Kč. Zdali to bude znamenat zvýšení podílu na HDP není jasné, protože také celá ekonomika prožívá konjunkturu.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění 2017-2020: