Lékárny jsou připraveny na testování. Máme kapacity lidské i technické, tak proč nemůžeme pomoci, ptají se

Tak si to trochu shrňme a dovolte mi připomenout, k čemu tady jsou lékárny a jak sloužily v uplynulém roce a jak slouží teď. A řekněme si, co mohou dělat víc. Například jsou připravené k testování na C-19. Tak proč tak velkou a hustou síť nevyužít? Antigenní testy dokonce doporučují v lékárnách i důležité celoevropské organizace a to z pozitivních zkušeností z jiných zemí. Navíc testy ze slin jsou pro pacienty větším komfortem. Vlastně buďme přesní: nadnárodní organizace se o tuto roli lékárníků dokonce prosí, aby ji vlády umožnily.

Lékárny jsou zdravotnická zařízení primární zdravotní péče. V době takzvané první jarní vlny pandemie, se jen potvrdila jejich nezastupitelná role v systému. Lékárny měly otevřeno, zajistily pro občany přístup k výdeji léčiv a nedošlo ke kolapsu v zásobování léků nejen u pacientů, ale také dalších zdravotnických zařízení. Lékárny sehrály klíčovou roli v poskytování odborných a vědecky ověřených informací, kdy uváděly nepravdivé a nepodložené informace na pravou míru.

Lékárny jsou také personálně vybaveny zdravotnickými pracovníky, a to vysokoškolsky vzdělanými lidmi a středoškolskými farmaceutickými asistenty, kteří si celoživotně udržují svou profesní odbornost. Svým občanům ve spádových oblastech jsou vždy nablízku a jsou tak prvním zdravotnickým zařízením, které pacienti navštěvují a na něž se obracejí se svými potížemi, když potřebují vyřešit akutní zdravotní problém. Lékárník a farmaceutický asistent jsou každý pracovní den připraveni srozumitelným způsobem poradit a najít v rozhovoru s pacienty řešení jejich přání.

Kdo je Marek Hampel

  • předseda Grémia majitelů lékáren

  • koordinátor segmentu lékárenské péče v ČR v dohodovacím řízení

Proč se lékárny nevyužívají při testování?

Lékárny v Česku jsou nejen personálně vybavené, ale jsou také vybaveny technicky - včetně napojení na systém centrální evidence hlášení a produkce dat do Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nabízí se logický krok využít lékárny a jejich potenciál v personálním vybavení a erudici společně s technickým vybavením, do zapojení testování na výskyt onemocnění či přítomnosti viru SARS-CoV-2. A to pomocí moderních testovacích metod, například antigenními testy za slin. Jak doporučuje ve svém stanovisku Světová farmaceutická federace ( FIP ) ze 21.1.2021, uzavření celých společenství je dlouhodobě eticky, finančně a zdravotně neudržitelné a proto FIP naléhavě žádá národní vlády a autority, aby lékárny co nejrychleji začlenily do screeningového testování na onemocnění COVID-19.

Role lékáren v tomto typu testování pomocí antigenních testů je především v ověření totožnosti, instrukci při provádění testů, v evidenci záchytu, vystavení potvrzení o provedení testu, validaci výsledku a jeho nahlášení do centrální evidence orgánům veřejného zdraví či jiné autoritě v oblasti zdravotnictví. U pozitivních nálezů je nutné odeslat pacienta na potvrzení další testovací metodou PCR. Nasazením co největšího počtu lékáren jako testovacích míst se zachrání především životy občanů a ve druhém efektu se sníží ekonomické dopady na celou společnost. Proto je důležité začlenit lékárny do strategie při poskytování testů. Takto se zabrání šíření infekce. Lékárny mohou být také důležitým logistickým místem pro zajištění dodávek antigenních testů do škol či výrobních podniků a to z hlediska dostupnosti na celém území Česka.

Lékárna není obchod

Lékárna je zdravotnické zařízení poskytující zdravotní služby a mezi ně je začleněna včasná diagnostika, prevence a poradenství u výskytu nemoci. Tyto služby je potřebné udržovat při životaschopnosti tak, jako je důležité udržovat v chodu lékárny. Bez financí to nepůjde, ale podpora testování v lékárnách může zachránit společnost před dalšími zbytečnými ztrátami.

Apeluji tedy na Ministerstvo zdravotnictví, aby vyslyšelo naléhavou výzvu Světové farmaceutické federace ( FIP ) a v co nejkratší době začlenilo do praxe lékáren testování pomocí vysoce citlivých antigenních testů na výskyt covid-19. Jednotlivé typy a druhy testů musí být certifikovány. Například v sousedním Rakousku využívají testy s německou certifikací Institutu Paula Ehrlicha či Instutitu Roberta Kocha. Je důležité vybrat testovací metody s vysokou specificitou (až 100%) a také s vysokou citlivostí (senzitivitou až 91%). Tyto testy jsou levnější než potvrzovací testy založené na metodě PCR a proto se mohou provádět častěji či u většího počtu občanů.

Lékárny a jejich dostupnost jsou klíčovým bodem, který může významně pomoci v zastavení šíření pandemie onemocnění covid-19 na našem území. Tak proč si to mnozí pořád ještě neuvědomují?

Lenka Petrášová

Dvacet let se coby novinářka snažila přijít na to, jak funguje české zdravotnictví a proč je v něm tolik nelogických zákrut. Díky tomu otevírala v MF DNES témata, která široce rezonovala napříč společností. Získala za ně také tři prestižní novinářská ocenění. Dnes pracuje ve vydavatelství Economia. Vzhledem k tomu, že svět zdravotnictví považuje za důležitý a domnívá se, že relevantní informace o něm v Česku stále chybí, rozhodla se podílet se na tom, aby se to změnilo.
lenka.petrasova@seznam.cz