Jak se rozdělují peníze v českém zdravotnictví – II.
Za co peníze vydáváme

Výdajům českého zdravotnictví dominují nemocnice, které polykají více než 50% plánovaného rozpočtu na rok 2018, ve kterém zdravotní pojišťovny vydají za zdravotní služby více než 280 mld. Kč. Druhou nejnákladnější položkou jsou ambulantní specialisté a náklady na léky na recept. Tyto tři položky tvoří kolem 80% veškerých nákladů. Podíl výdajů na praktické lékaře pozvolna klesá.

Fakta:

  • Nejvyšší podíl výdajů zdravotních pojišťoven tvoří ústavní péče (51%), zejména nemocnice
  • Náklady na ambulantní specialisty rostou, v roce 2013 byly 16,6% a
  • Náklady na léky se pohybují pod 20% a jejich podíl stále klesá, zejména díky nákladům na léky na recept (15%)
  • Nejvíce rostoucími segmenty v posledním 5 letech jsou nemocnice a ambulantní specialisté

Oficiálně dostupné a publikované informace jsou bohužel staršího data. Český statistický úřad (ČSÚ) publikoval v roce 2017 Výsledky zdravotnických účtů 2010-2015 a na webové stránce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (UZIS) ČR je poslední publikace Ekonomické informace ve zdravotnictví dokonce za rok 2013. Některá aktuální data se nám podařilo získat z prezentací zdravotních pojišťoven.

Údaje ČSU ukazují, že zdravotní péče nás stála v roce 2015 celých 358 mld. Kč a podíl výdajů na zdravotnictví dosáhl 7,9%. Přestože celkové náklady vzrostly (v roce 2010 byly jen 341 mld. Kč), jejich podíl na HDP pokles z 8,6% na 7,9%. Zdravotní pojišťovny plánují vydat na zdravotní služby v roce 2018 více než 283 mld. Kč, což je meziroční růst nákladů o více než 16 mld. Kč (o 6%). Je třeba si uvědomit, že v roce 2013, tedy před 5 lety vynakládaly o více než 60 mld. Kč méně (cca 220 mld. Kč).

V roce 2018 si mají nejvíce polepšit nemocnice (+9 mld. Kč) a ambulantní péče (+2,5 mld. Kč), dále následná péče (+1,7 mld. Kč) a léky ve specializovaných centrech (+1,4 mld. Kč).

Nejvyššími položkami jsou náklady zdravotních pojišťoven na ústavní péče s 51% (dominují nemocnice, dále léčebny a lázně) a ambulantní péče s 27% nákladů (viz. graf). Do ambulantní péče patří ambulantní specialisté (16,6%), praktičtí lékaři (6%) a stomatologická péče (4,5%).

Náklady na léky nejsou v České republice vysoké a pohybují se pod 20% z celkových výdajů na zdravotnictví. Tím, jak rostou celkové výdaje zdravotních pojišťoven, klesá i podíl léků na celkových výdajích. V ČR klesá podíl výdajů za léky na recept (15%) a roste podíl centrových léků v nemocnicích (cca 5% nákladů). Ve vyspělých zemích s vyššími náklady na zdravotní péči se náklady na léky pohybují dokonce jen mezi 10 a 15%.

Dlouhodobé trendy vývoje nákladů na zdravotní péči vynaloženou zdravotními pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven/SZP (cca 40% pojištěnců v ČR) představil v březnu 2018 prezident SZP Ladislav Friedrich. Pokud se podíváme na vývoj v posledních 5 letech (2013-2017), tak nejvíce roste podíl nákladů na nemocniční lůžkovou péči a ambulantní specialisty a nejvíce klesá podíl nákladů na léky na recept. V posledních 5 letech mírně poklesl podíl nákladů na praktické lékaře a dostal se pod 4%. Náklady na péči u ambulantních specialistů jsou tak již dvojnásobné než na praktické lékaře.