Jak se rozdělují peníze v českém zdravotnictví – I.
S jakými financemi hospodaříme a odkud pochází

Oficiálně dostupné a publikované informace jsou bohužel staršího data. Český statistický úřad (ČSÚ) publikoval v roce 2017 Výsledky zdravotnických účtů 2010-2015 a na webové stránce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (UZIS) ČR je poslední publikace Ekonomické informace ve zdravotnictví dokonce za rok 2013.

Faktem je, že v roce 2018 zdravotní pojišťovny plánují vybrat jen na zdravotním pojištění 290 miliard Kč. a výdaje přesáhnou 283 mld. Kč. Díky dobré kondici české ekonomiky tak výběr pojistného vzroste ve srovnání s rokem 2017 o 15 mld. Kč, z čehož jsou 3,5 mld. Kč navýšením platby státu za tzv. státní pojištěnce a 11,5 mld. zvýšením výběru za zaměstnance a OSVČ. Rovněž plánované náklady zdravotních pojišťoven porostou a to o 6% ve srovnání s rokem 2017.

Sumární výdaje na zdravotní péči jsou ale ještě vyšší, přestože jejich podíl na HDP klesá. Údaje ČSU ukazují, že zdravotní péče nás stála v roce 2015 celých 358 mld. Kč a podíl výdajů na zdravotnictví dosáhl 7,9%. Přestože celkové náklady vzrostly (v roce 2010 byly jen 341 mld. Kč), jejich podíl na HDP pokles z 8,6% na 7,9%.

Fakta:

  • V roce 2015 vydaly zdravotní pojišťovny 235 mld. Kč, na rok 2018 již plánují 283 mld.
  • Celkové náklady na zdravotní péči byly v roce 2015 358 mld. Kč
  • Podíl výdajů na zdravotnictví v poměru k HDP klesá
  • Podíl výdajů domácností byl v roce 2015 13,8%

V roce 2015 byly vládní výdaje, které tvoří 83,5% celkových výdajů, 299 mld. Kč a byly tvořeny hlavně výdaji zdravotních pojišťoven (235 mld. Kč), státním rozpočtem (55 mld. Kč) a místními rozpočty (8 mld. Kč). V systému dobrovolných plateb bylo jen 9 mld. Kč, z čehož tvoří nejvíce neziskové organizace (8 mld. Kč). Soukromé pojištění vytváří jen necelou 0,5 mld. Kč. Domácnosti na přímých platbách zaplatily v roce 2015 49 mld. Kč.

V rámci uvedených konečných zdrojů financování měly v letech 2010 až 2015 největší podíl na celkových výdajích na zdravotní péči výše uvedené zdravotní pojišťovny (65,6 % v roce 2015), následované státním rozpočtem (15,3 %) a domácnostmi (13,8 %). V případě výdajů domácností přicházejí v úvahu přímé platby či spoluúčast na úhradách zdravotní péče. Stát vydal na platbách za tzv. státní pojištěnce 65,8 miliardy korun v roce 2016. Tyto platby tvoří necelou čtvrtinu z příjmů veřejného zdravotního pojištění a stát platí pojistné za zhruba 5,95 milionu lidí, mezi kterými jsou především děti, důchodci či nezaměstnaní.

Výdaje domácností jsou tvořeny zejména výdaji na léky bez receptu (32% z 49 mld. Kč, tedy skoro 16 mld. Kč v roce 2015) a dále výdaji za ambulantní zdravotní péči (25%) a léky předepsané lékařem na recept, tedy zejména za doplatky na léky (23%). Za ústavní péči platíme přímo jen 6 % přímých plateb.

Co z těchto čísel vyplývá? České zdravotnictví je závislé na veřejných výdajích, které tvoří více než 85% veškerých příjmů systému. Na nákladech se nejvíce podílejí zdravotní pojišťovny a to dvěma třetinami celkových nákladů. Stát přímo financuje 15% nákladů a přímé platby domácností tvoří necelých 14%. Je třeba si uvědomit, že systém je kriticky závislý na odvodech zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, které tvoří téměř 200 mld. Kč ročně. V případě ekonomické recese se tak může snadno dostat do problémů.