Zdravotní výdaje jako finanční zátěž českých domácností

Nová analýza Českého statistického úřadu v oblasti životních podmínek v roce 2017 ukazuje také zajímavá čísla o výdajích českých domácností na zdravotnictví a jejich zátěži pro rodinné rozpočty. Již tradičně patří Česká republika mezi země, které jsou nejméně ohroženy příjmovou chudobou. U nás je to 9,1% populace, zatímco průměr EU činí 23,5%, ve střední a východní Evropě je u nás toto čísla zdaleka nejnižší.

  • obyvatelé ČR vydávají ze své kapsy nejvíce za léky a stomatologa
  • za zdravotní péči vydávají české domácnosti maximálně 2,5%, za alkohol a tabák 2,9%
  • ročně se jedná celkem o 3 261 Kč, z toho 1 801 za léky

Zajímavé jsou údaje o tom, jakou zátěž pro české domácnosti tvoří výdaje za zdravotní péči. Pro většinu domácností nepředstavuje žádnou finanční zátěž péče u praktika či specialisty ani hospitalizace v nemocnici. Vyšší zátěž tvoří péče u zubaře a v poměru nejvyšší výdaje za léky, ať už předepsané nebo volně prodejné. Velkou zátěží je to pro 11,7% (léky na recept), resp. 9,9% (volně prodejné léky).

Stále se ale jedná v poměru k celkovým výdajům o poměrně malou část. České domácnosti ani dokonce nezvyšují svůj podíl výdajů na zdravotní péči na celkových výdajích domácností. Tento podíl je stabilně 2,2-2,5%. Za alkoholické nápoje a tabák přitom vydávají vyšší procento (2,9%), za rekreaci a kulturu 9,5% a například za pošty a telekomunikace 4,1%. Nejvýznamnějšími položkami v rodinném rozpočtu jsou dlouhodobě výdaje za bydlení a energie, které tvoří 20,8 %, a s podílem 19,8 % výdaje za potraviny včetně nealkoholických nápojů.

V absolutních číslech vydá průměrná česká domácnost za zdraví 3 261 Kč ročně, z toho 1 801 Kč za léky (1 207 za volně prodejné), 475 Kč za zdravotnické pomůcky, 785 Kč za ambulantní zdravotní péči a 152 Kč za nemocniční zdravotní péči.