Výskyt alergických chorob se vymyká kontrole

Podle některých odhadů bude brzy nějakou formou alergie trpět téměř polovina evropské populace. Dnes již trpí chronickými alergiemi více než 150 milionů Evropanů. To činí z alergií nečastější chronické onemocnění.

Na čem se shodli účastníci semináře v Poslanecké sněmovně:

  • Je potřebné sledovat vývoj epidemiologie alergické rinitidy a alergického astmatu v ČR. Vznikl projekt České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI), který má analyzovat data zdravotních pojišťoven s cílem popsat epidemiologii a nákladovou strukturu alergické rinitidy z pohledu plátce zdravotní péče.
  • Odborná společnost bude dále pracovat na kontinuální edukaci praktických a specializovaných lékařů tak, aby došlo k časnému záchytu, mohla být nasazena vhodná léčba a byl zajištěno dlouhodobé sledování zdravotní péče.
  • Na straně zdravotních pojišťoven je žádoucí zavádět sledování indikátorů kvality, které budou následovány motivačními úhradovými mechanismy.
  • Zvýšení dostupnosti alergenové imunoterapie by mohla přispět také úprava indikačních omezení léčivých přípravků, která dneska neumožňují celoroční kontinuální léčbu podle doporučení odborných společností.
  • Bylo navrženo zřízení pracovní skupiny pro alergie při Poslanecké sněmovně ČR.

Na semináři, který se konal 5. září 2018 v Poslanecké sněmovně, hledali jeho účastníci odpovědi na otázky, jak se postavit pandemii alergických chorob, která se nevyhýbá ani České republice. Nejčastěji se jedná o alergickou rýmu (rinitidu), kterou ovšem i přes její název nelze s běžnou rýmou zaměňovat. Alergická rinitida není jen tak nějaká “rýma“, významně snižuje kvalitu života a může mít závažné a celoživotní zdravotní komplikace, zejména ve formě vzniku bronchiálního astmatu. 

Jedná se o pandemii 21. století, jednu z nejzávažnějších zdravotních hrozeb pro populaci. Podle zjištění pracovní skupiny pro alergie a astma Evropského parlamentu bude v roce 2025 alergií trpět 50% obyvatel EU. Alergickou rinitidou trpí mezi 17 a 29% populace, pro Českou republiku se tedy může jednat až o 3 mil. osob.  

Zároveň je to skrytý ekonomický problém, zejména v růstu nákladů na léčbu astma bronchiale a obecně rostoucí potřebou zdravotní péče. Vysoké jsou také celospolečenské náklady způsobené ztrátou pracovní produktivity a pracovní neschopností. Léky na alergie užívá minimálně 1,5 mil. osob a náklady na ně jsou do jednotek miliard ročně. 

Jedinou kauzální léčbou je alergenová imunoterapie, která má tvrdá klinická a ekonomická data o dlouhodobém zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika vývoje komplikací. Pravidelné podávání alergenové vakcíny snižuje příznaky a pacient nemusí užívat úlevovou medikaci. Studie prokázaly, že celoroční imunoterapie snižuje spotřebu symptomatických léčiv. Alergenová imunoterapie je v ČR nedostatečně používána, léčeno je méně než 3% pacientů s alergickou rinitidou. Účastníci se shodli, že je nutné s touto situací začít něco konkrétního dělat a definovali pět konkrétních kroků, které by měly situaci zlepšit.