Pacienti se závažnými revmatickými a kožními chorobami mají špatnou dostupnost moderní léčby

Již více 15 let jsou dostupné tzv. biologické cílené léky, které jsou určeny pro závažné případy pacientů s lupénkou a revmatoidní artritidou, stejně jako pro mnoho jiných diagnóz. Pacientské organizace Revma Liga ČR a Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků upozorňují na špatnou dostupnost této léčby v České republice.

Základní fakta:

  • Jen 2,8% pacientů s těžkou lupénkou a 5% pacientů s revmatoidní artritidou dostává biologickou léčbu, zatímco v jiných zemích EU se jedná o 10 až 30% pacientů
  • Indikační omezení umožňuje podat u lupénky biologický lék až jako druhý až třetí v pořadí ve vysokém stadiu onemocnění
  • V klinické praxi mají dvě třetiny pacientů s lupénkou špatně kontrolovanou formu onemocnění

Biologické léky jsou v ČR v těchto diagnózách přísně regulované a zdravotní pojišťovny je hradí jen u pacientů, kteří již vyčerpali všechny možnosti léčby a mají vysokou aktivitu onemocnění. Přitom registrace, která je pro všechny členské země EU společná, umožňuje mnohem časnější zahájení terapie s vysokým přínosem pro pacienta.

Výsledkem je stav, že z cca 265 tis. pacientů s lupénkou se léčí jen asi 1 700, přitom by léčby podle epidemiologických údajů potřebovalo násobně více pacientů. Podobná situace je v léčbě revmatoidní artitidy, nejčastějšího automimunitního postižení kloubů. Celkem touto nemocí trpí podle odhadů až 70 tis. pacientů a léčeno je jen cca 3 500 pacientů. Navíc Česká republika jako jedna z posledních má u této diagnózy indikační omezení, které již 10 let neodpovídá evropským doporučením odborné společnosti. Země EU na západ od nás mají pokrytí mezi 10 a 30% a dokonce i chudší země našeho regionu (Maďarsko, Slovensko, Slovensko) dosahují proléčenosti kolem 10%. 

Pacienti burcují pozornost veřejnosti a Ministerstva zdravotnictví právě nyní, protože se finalizuje podoba úhradové vyhlášky, ve které se stanoví rozpočty na jednotlivé diagnózy na rok 2019. V návrhu vzešlého z dohodovacího řízení jsou tyto rozpočty nedostatečně naplánovány a nebylo by možné uspokojit potřeby pacientů.