Otevřené zdravotnictví na konferenci Academy of Health Care Management

Portál Otevřené zdravotnictví se stal mediálním partnerem druhé pracovní konference Academy of Health Care Management (AHCM), pořádané 21. června. Jejím ústředním tématem byly legislativní úpravy v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků.

V prvním bloku vystoupil Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, který na úvod promluvil o nutných změnách ve financování a organizaci zdravotní péče v reakci na strmý nárůst nákladů. Zastoupil také druhého řečníka, přednostu Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) Marka Váchu, jehož prezentace se týkala etického pohledu na dostupnost a úhradu nákladné lékařské péče. Hrazení drahé léčby z mezinárodní perspektivy pak představil Filip Křepelka, docent Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zvláštním hostem konference byl ředitel německého Institutu pro systém odměňování nemocnic (InEK GmbH) Frank Heimig, který hovořil o stanovování úhrad pro nově zaváděné inovativní léčebné postupy v systému DRG (klasifikační systém klinických případů – pozn. red.) v Německu.

Druhý blok konference byl věnován nutným legislativním úpravám při hrazení zdravotnických prostředků a léků. Současný stav této legislativy popsal koordinátor pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci Ministerstva zdravotnictví ČR Jakub Král a o novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění pohovořil Daniel Pawlas, předseda Podvýboru pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky Poslanecké sněmovny ČR. Problematiku lékové politiky a paragrafu 16 poté okomentoval Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví. Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na pravidla používání paragrafu 16 popsal její právník Jan Kříž a judikaturní hledisko doplnila Jolana Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK. K následné panelové diskuzi byli dále přizváni Martin Balada, předseda správní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR, advokát Lukáš Prudil (AK PRUDIL a spol., s.r.o.) a Libor Štajer z advokátní kanceláře KMVS, s.r.o.

Tématem závěrečného bloku byla otázka, jak lze nákladnou péči reálně financovat z ekonomického hlediska. Rezervy ve financování v českém zdravotnictví jako možné zdroje pro podporu nákladných inovací osvětlil Oldřich Šubrt. Metodiku hodnocení přínosu nákladné léčby a její inspirační zdroje poté představil ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment a zakladatel portálu Otevřené zdravotnictví Tomáš Doležal. Ředitel odboru úhrad zdravotní péče VZP Jiří Mrázek přispěl prezentací s přehledem nákladů jednotlivých typů specializovaných center, které nákladnou péči poskytují, a Pavel Brůna z Consult Hospitel, s.r.o. na závěr popsal problematiku neprůhledných pravidel financování v českém zdravotnictví jako omezující faktor jeho efektivity. Panelisty pro závěrečnou diskuzi doplnil výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Academy of Health Care Management je společnost poskytující vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Organizuje cílené semináře a kurzy a svým zákazníkům nabízí služby pro vytváření strategií, plánování restrukturalizace nebo při řešení jiných dílčích problémů. Významnou náplní AHCM je program MBA ve zdravotnictví, který vyučuje na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity. Za deset let fungování tohoto programu jej absolvovalo přes 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností a zdravotních pojišťoven. Desátý ročník programu byl zahájen v květnu. Noví uchazeči mají možnost připojit se ke stávajícím studentům do konce srpna.

Anna Hanušová

V roce 2017 dokončila bakalářské studium žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti pokračuje ve studiu stejného oboru na magisterském stupni na Univerzitě Karlově. Tematicky se zaměřila na oblast jí osobně nejbližší, a to zdraví a zdravotnictví. Důležité je pro ni věnovat se tomu, co je užitečné a čím pomůže druhým. Spolupráce na portálu Otevřené zdravotnictví jí to umožňuje.
hanusova.andy@seznam.cz