V Česku se stále dožíváme kratší délky života než průměr Evropy a celé třetině úmrtí by bylo možné zabránit

Přestože průměrná délka života v České republice roste stabilně od devadesátých let dvacátého století, stále zaostáváme za průměrem Evropy. Výsledky úmrtnostních tabulek za poslední zpracovaný rok 2016 předpovídají, že se živě narozený chlapec v průměru dožije věku 76,2 roku a živě narozené děvče věku 82,1 roku. K růstu střední délky života u mužů nejvíce přispěl pokles úmrtnosti ve věkových skupinách 50–54 až 70–74 let, u žen dokonce až ve věku nad 70 let. přes výrazné zlepšení úmrtnosti po roce 1990 Česká republika hodnotou střední délky života stále zaostává za průměrem Evropské unie zhruba o dva roky. Za nejlepšími státy EU je pozadu o čtyři až pět let.

Analýza Eurostatu z června 2017 ukazuje, že přesně jedna třetina úmrtí populace ve věku pod 75 let je zabranitelná/odvrátitelná (tzv. avoidable) a bylo by jí možné odvrátit, pokud by byly využity veškeré možnosti preventivní medicíny, prostředků veřejného zdraví nebo dostupných diagnosticko-léčebných technologií. Na populaci EU se jedná o 560 tis. úmrtí za rok. Česká republika se v tomto parametru pohybuje nad průměrem EU s hodnotou přibližně 38% zabranitelných úmrtí, což odpovídá 43 tis. zemřelých „zbytečně“. Nejlepší státy jako Francie, Dánsko, Belgie nebo Holandsko se pohybují kolem 25% zabránitelných úmrtím a nejhorší (Lotyšsko, Rumunsko) nad 45%.

Jakou odpověď a akční plán nabídne české zdravotnictví, abychom se dostali alespoň do průměru zemí Evropské unie?

Klíčová slova:

mortalita úmrtnost dožití