České zdravotnictví pohledem The Economist

Analytická skupina spojená se známým názorovým týdeníkem The Economist se podívala na české zdravotnictví z nadhledu a přišla s pěti klíčovými zjištěními: (1) systém je stále řízen centrálně a nesleduje kvalitu péče, (2) péče je soustředěna do nemocnic a méně do komunity/terénu, (3) systém primární péče není dostatečně rozvinut, (4) nejsou aplikovány procesy na bázi HTA a analýzy cost-benefit a (5) nejsou jasně definovány kompetence zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.

Základní zjištění The Economist

  • Transformace z centrálně řízeného zdravotnictví na zdravotnictví řízené potřebou a kvalitou zdravotní péče nebyla dokončena
  • Digitalizace zdravotnictví byla teprve započata
  • Primární péče je ohrožena nedostatkem lékařů a jejich stárnutím. Jejich místo v systému je nahrazováno mnohem nákladnější péči ambulantních specialistů
  • Je nutné dále rozvíjet systém hodnocení zdravotnických technologií (HTA)
  • Nejsou vyjasněny kompetence ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven

Jedná se o další z řady nezávislých analýz respektovaných světových organizací, která ukazuje, kde české zdravotnictví tlačí bota. The Economist upozorňuje na potřebu modernizace struktury českého zdravotnictví, která by měla přesměrovat finanční prostředky z excesivní lůžkové kapacity do ambulantní péče, a to zejména do primární péče. Nedostatek praktických lékařů a omezení jejich kompetencí je nejen zdravotní hrozbou, ale také ekonomickým problémem, který prodražuje náklady na zdravotní péči. Analýza například upozorňuje na nebývale vysoké procento pacientů, kteří vyhledali pohotovost z důvodu nedostupnosti primární péče. Je to přes 50 % a v tomto parametru je mezi zeměmi OECD horší již jen Slovensko.

Dalším velkým problémem je zaostalost v digitalizaci zdravotnictví a rozvíjení nástrojů e-health. The Economist tady vidí velké rozpory mezi mnoha koncepcemi, vznikajícími od roku 2008, a realitou. Zatím jediným fungujícím výsledkem je e-preskripce. V tomto aspektu zaostáváme i za zeměmi střední a východní Evropy, zejména za Pobaltím a Slovenskem.

Tomáš Doležal

Zakladatel Institutu zdravotní ekonomiky iHETA, již 15 let se zabývá ekonomickými analýzami nákladů a přínosů ve zdravotnictví a problematikou hodnocení medicínských technologií (HTA). Má neodbytný pocit nedostatku kvalitních informací pro pacienty, a proto se rozhodl podílet na vytvoření informačního portálu Otevřené zdravotnictví.
dolezal@iheta.org