Zámečník: Opravdu je to na stávku? Zrovna teď?

Připusťme, že nenajdete mnoho zdravotníků, kteří by byli s platovým hodnocením své profese spokojeni, to už z definice skoro nejde. Na druhé straně: stěžovat si na to, že platy zejména ve „státním“ nerostou dost rychle, mi přijde trochu jako rouhání, a na tomhle webu je k tomu k dispozici docela dost podkladových analýz.

Příliv peněz do zdravotnictví je - pokud odhlédneme od plateb státních pojištěnce - součinem dvou parametrů, které jsou v obou případech na rekordní úrovni. Máme míru ekonomické aktivity lidí v produktivním věku, která je na historicky nejvyšší úrovni za jednu generaci a v podstatě odpovídá standardu skandinávských zemí. S tím souvisí dynamický růst průměrné i mediánové mzdy, což přes zdravotní daň (přesnější termín než pojištění) určuje její výběr. Z tohohle hlediska nikdy nebylo lépe- zažíváme velmi milostivé léto, ale prolongovat současný stav by bylo velmi ošidné.   

Podíl seniorů na počtu obyvatel se rychle zvyšuje s tím, jak odcházejí do důchodu silné poválečné ročníky a dožíváme se vyššího věku, bohužel často nikoli v dobrém zdraví. Z toho vyplývá, že tlaky na zdravotnický rozpočet porostou, a samotný výběr peněz od ekonomicky aktivní části populace přes zdravotní daň nebude stačit. Z toho také vyplývá, že bude nutné hledat dodatečné zdroje, jak z výnosu jiných daní, tak i těch soukromých.

Zdravotníci jsou jednou z mála profesí, které se nemusí obávat o budoucnost, a řekl bych, že ani o výplaty. Poptávka po zdravotní péči je demografií a rostoucími nároky i možnostmi zaručena, v bohatnoucích společnostech se generuje v podstatě sama (v podstatě jde o typ statku, kde je vysoká důchodová elasticita). Jakkoli nepodceňuji technologický pokrok, o práci bych se na rozdíl od spousty jiných oborů nebál ani trochu.

Spíše naopak, stárne zdravotnický personál, a výchova dorostu vázne. Navýšení kapacity zdravotnických škol je sice potřebné, ale soudě třeba podle Rakouska, bude stoupat i migrace za prací do zahraničí. Už to je faktor, který si další růst platů vynutí. Konkurentů z Východu se nebojte, nedostatek pracovníků je i dál na Západ, podívejte se na tuhle zprávu ke statistice Spolkové lékařské komory za loňský rok: ttps://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2017/. Mimochodem, každý pátý lékař v německých nemocnicích uvádí 60-80 odpracovaných hodin týdně včetně služeb a přesčasů. Němci, kteří chtějí lepší ohodnocení, jedou hlavně do Švýcarska, loni jich bylo 641. Mimochodem, lékařů z Čech evidovali v Německu 1 111, tedy méně než z polovičního Slovenska 1 231. Zejména na venkově by si bez cizinců už Němci neporadili.

Tlak na mzdy je v Česku při současném napětí na trhu práce všeobecný, hlasovat se dá nohama a každému budiž přáno. Ale na stávku to opravdu není.Milan Zámečník

Nezávislý ekonom, bývalý zástupce ČR ve Světové bance, kde měl na starosti právě zdravotnictví.