Mrozek: GDPR a lékaři

Osobně vítám, že Evropská unie zavádí pravidla pro nakládání s osobními údaji. Nechci být sledován velkými bratry jako je GOOGLE, Microsoft a v poslední době i stát. Nechci mít strach si zprovoznit nový mobilní telefon s tím, že když něco přehlédnu, moje data odletí někam, kde nevím, co se s nimi bude dít a kdo je bude mít k dispozici. Nechci, aby mi pořád někdo volal na moje telefonní číslo s výhodnými nabídkami půjček a pojištění. Nechci být na každém kroku sledován kamerami. A nechci zažívat situace, kdy se v mailu zmíním o sekačce a následně mám internetový prohlížeč zaplaven nabídkami sekaček různých výrobců.

I poslední dění ve světě, kdy se zjistilo, že naše data mohou být zneužita k manipulaci veřejného mínění, případně i k ovlivnění výsledků voleb dává zapravdu snaze regulovat nakládání s našimi údaji.

Samozřejmě, nová norma nepostihne jenom velké nadnárodní firmy ale všechny organizace, které s osobními údaji pracují. Jak se tato norma projeví ve zdravotnictví?

Pokud se týče privátních ambulancí, pokud dosud dodržovaly platné předpisy, tak prakticky nijak. Osobní údaje i informace o zdravotním stavu by neměly být přístupny bez souhlasu pacienta nikomu jinému a měly by být adekvátně zabezpečeny. Nemělo by se stávat, že si pacient může přečíst na stole lékaře či sestry informace o jiných pacientech nebo, že si je vyslechne v čekárně od zdravotnického personálu. Myslím, že v současné době jsou zdravotní informace našich pacientů v zdravotnických zařízeních chráněny dostatečně. Větší riziko masivního úniku zdravotních dat vidím spíše na straně státu, který se snaží prostřednictvím e - receptu a následně elektronické dokumentace shromažďovat zdravotní data o všech obyvatelích.

Lékařům nedoporučujeme v souvislosti se zavedením GDPR najímat si drahé firmy, které slibují, že jejich ordinaci připraví na přijetí této normy.

Pokud se týče větších zdravotnických zařízení, ta budou muset mít „pověřence“, který bude zodpovědný za to, že osobní data pacientů, ale na co se často také zapomíná i zaměstnanců těchto zdravotnických zařízení jsou bezpečně chráněna.

Předpokládáme, že první rok platnosti této normy budou orgány, které budou kontrolovat její dodržování, spíše upozorňovat na možné nedostatky a v případě nechtěného pochybení nebudou lékaře trestat.

Zdeněk Mrozek

Viceprezident České lékařské komory