Doležal: Dohadování o úhradách zdravotní péče úspěšně dohodnuto

Možná jste v průběhu uplynulých měsíců zachytili v médiích zprávy o tom, že se blíží a následně naplňuje dohoda mezi všemi segmenty poskytovatelů zdravotní péče na jedné straně a zdravotními pojišťovnami na straně druhé. Co to znamená pro běžného občana, pojištěnce nebo pacienta? Je to zajímavá a důležitá událost?

Na první pohled to vypadá nudně a nezajímavě. Takových dohod mezi různými poskytovateli zdravotní péče, tedy lékaři, poliklinikami a nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami přeci musí být nepřeberně mnoho. Skutečnost je ale taková, že se jedná o historickou událost, kdy poprvé došlo k dohodě mezi těmi, kteří zdravotní péči poskytují (lékaři a manažeři zdravotnických zařízení) a těmi, kdo jim za ní ve skutečnosti platí, zdravotními pojišťovnami.

Vždy v minulosti alespoň některý segment a v posledních letech zejména ambulantní specialisté a zástupci nemocnic, dohodu se zdravotní pojišťovnou nenalezl. Často se jednalo o silné lobistické tlaky jedné zájmové skupiny. V takovém případě jako arbitr vstoupilo do hry Ministerstvo zdravotnictví a pravidla úhrady stanovilo tzv. Úhradovou vyhláškou.

Boj o úhradovou vyhlášku byl vždy základním zápasem o nastavení plateb v českém zdravotnictví. Ve finále o finanční hodnotě bodu, výši úhrady za jednotlivé výkony a služby rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví, tedy politický orgán. Ve svém důsledku tak byla oslabovaná role pojištěnce/pacienta, protože jeho hlas nebyl vůbec slyšen. Zájmem pojištěnce není vyhrát příští volby, ale dostat kvalitní a včasnou zdravotní péči za přiměřenou cenu.

Česká republika má pojištěnský systém zdravotnictví, tedy každý občan si svobodně vybírá zdravotní pojišťovnu, té svěřuje finanční prostředky a pojišťovna mu má zajistit zdravotní péči. Pojišťovny uzavírají smlouvy a finanční dohody s poskytovateli zdravotní péče, kteří se následně starají o jejich pojištěnce. V případě, že si pojišťovna nemůže nasmlouvat služby lékařů v patřičném rozsahu a kvalitě za cenu, která je přiměřená a podmínky jsou ji přiděleny shora, není něco v pořádku.

Takže milí pojištěnci a pacienti, nyní je na vás, abyste si kontrolovali své zdravotní pojišťovny v tom, zda pro vás nasmlouvaly tu správnou a kvalitní péči a společné finanční prostředky využívají racionálně a neplýtvají s nimi. Systém se historickou dohodou v dohodovacím řízení vrací k rovnováze. Každý má svou roli. My se ptejme našich zdravotních pojišťoven, jak se o nás postarají ve zdraví i nemoci. Zdravotní pojišťovny si mají hlídat poskytovatele za co vynakládají finance jejich pojištěnců a lékaři musí nejen léčit, ale také vědět na co mají jejich pacienti nárok ze zdravotního pojištění a na co nikoliv.

Tomáš Doležal

Zakladatel Institutu zdravotní ekonomiky iHETA, již 15 let se zabývá ekonomickými analýzami nákladů a přínosů ve zdravotnictví a problematikou hodnocení medicínských technologií (HTA). Má neodbytný pocit nedostatku kvalitních informací pro pacienty, a proto se rozhodl podílet na vytvoření informačního portálu Otevřené zdravotnictví.
dolezal@iheta.org